De invloed van een CIS registratie op de hypotheekverstrekking

admin

22 juli 2021

Voor het verkrijgen van een hypotheek, moet er aan een aantal bindende voorwaarden worden voldaan. Naast het hebben van het benodigde vaste inkomen, moet de hypotheeknemer een “schoon” verleden hebben met betrekking tot het gebruik van verzekeringen. Als dat niet het geval is, heeft deze persoon vaak een CIS registratie die is voorzien van een EVR verwijzing. Deze CIS registratie is dan ook zeker van invloed op het verkrijgen van een hypotheek.

Wat is een CIS registratie?

De letters CIS is een afkorting voor de term Centraal Informatie Systeem. Dit is een databank die wordt onderhouden door de gelijknamige stichting. Deze databank wordt gebruikt door verzekeraars en andere financiële dienstverleners zoals banken. Verzekeraars slaan alle verzekeringsclaims in deze databank op. Dit heeft geen gevolgen voor de verzekeraar, mits er geen sprake is van verzekeringsfraude, een ontzegging van rijbevoegdheid of grote betalingsachterstanden. In geval van verzekeringsfraude zal de verzekeringsmaatschappij niet alleen een claim op een verzekering weigeren maar ook deze gegevens vermelden in het EVR. Dit externe verwijzingsregister is een toevoeging aan de CIS registratie en wordt door de genoemde stichting bijgehouden. 

Gevolgen van een EVR registratie voor het verkrijgen van hypotheken en andere financiële producten

De gevolgen van een EVR registratie voor het verkrijgen van hypotheken en andere financiële producten zijn groot. Met deze registratie is het onmogelijk om een verzekering, een lening van een bank of een hypotheek te verkrijgen. Iedere financiële instelling heeft immers inzage in het register en zal de databank raadplegen voordat een overeenkomst wordt afgesloten. In geval van een EVR registratie kan voor een periode van maximaal 8 jaar nagenoeg onmogelijk zijn om een hypotheek te verkrijgen.

Eisen aan een EVR registratie in de CIS databank

Er zijn strenge eisen verbonden aan een EVR registratie in de CIS databank. Een verzekeraar mag niet zomaar deze stap zetten. Hierbij moet er sprake zijn van een bewezen opzettelijke benadeling van de verzekeraar. Er mag dus geen sprake zijn van een vermoeden. Daarnaast moet de verzekeringsmaatschappij beoordelen of de gedraging een bedreiging vormt voor de belangen van een financiële instelling of de continuïteit of integriteit van de gehele financiële sector. Dit wordt ook wel de proportionaliteitstoets genoemd.

CIS registratie aanvechten

Als een verzekeraar van mening is dat er sprake is van een onterechte EVR registratie in de CIS databank, behoort het tot de mogelijkheden om deze CIS registratie aan te vechten. Dit kan van groot belang zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Particulieren kunnen voor het laten verwijderen van CIS registraties het beste terecht bij een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in verzekeringsrecht. Het is immers niet mogelijk om stichting CIS als particulier te benaderen. Een verzekeringsadvocaat biedt een maatwerk begeleiding bij het laten verwijderen van een CIS registratie in vorm van persoonlijke advisering, vertegenwoordiging van de verzekerde, het onderhouden van contact met de  verzekeringsmaatschappij en belangenbehartiging bij juridische procedures.