Het opstellen van een levenstestament

admin

20 december 2022

Een levenstestament is een belangrijk document waarin je oplegt wat er met jouw bezittingen en eventuele minderjarige kinderen moet gebeuren als je overlijdt. Het opstellen van een levenstestament is daarom iets dat niet onderschat mag worden. In dit artikel geven we een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden bij het opstellen van een levenstestament.

1. Wie wordt de executeur?

Ten eerste is het belangrijk om te beslissen wie je als executeur van je testament wilt aanwijzen. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van je wensen zoals opgeschreven in het testament. Kies iemand die je vertrouwt en die in staat is om deze taak op zich te nemen.

2. De erfgenaam

Daarnaast is het belangrijk om te beslissen wie je als erfgenaam wilt aanwijzen. Dit is de persoon of personen die je bezittingen zullen erven na je overlijden. Je kunt ervoor kiezen om alles te verdelen onder je kinderen, maar je kunt ook kiezen voor andere familieleden of zelfs een goed doel.

3. Kinderen? 

Vergeet ook niet om te beslissen wat er met eventuele minderjarige kinderen moet gebeuren als jij overlijdt. Je kunt hierbij kiezen voor een voogd die verantwoordelijk is voor de zorg en opvoeding van de kinderen, of je kunt ervoor kiezen om een specifiek persoon aan te wijzen als voogd.

4. Lijst maken van al je bezittingen

Het is ook belangrijk om een lijst te maken van al je bezittingen en te beslissen hoe deze verdeeld moeten worden na je overlijden. Dit kan bijvoorbeeld je huis, auto’s, spullen en financiële middelen betreffen. Zorg ervoor dat je alles duidelijk opneemt in het testament zodat er geen twijfel kan bestaan over je wensen.

5. Ga naar de notaris

Tenslotte is het belangrijk om een kopie van het testament op te slaan in een veilige locatie, zoals bij de notaris of bij een vertrouwde familielid. Zo is het testament altijd te vinden als het nodig is.

Het opstellen van een levenstestament is iets dat niet lichtvaardig genomen moet worden. Het is belangrijk om goed na te denken over je wensen en deze op een duidelijke en begrijpelijke manier op te schrijven. Zo kun je ervoor zorgen dat je bezittingen en eventuele kinderen na je overlijden op de