Logistieke uitbesteding

admin

11 augustus 2020

Logistiek uitbesteden is een trend in de markt geworden. Deze maatregel brengt immers een aantal voordelen met zich mee voor het bedrijf, waar zowel het bedrijf als de consument baat bij heeft.

In tijden van economische crisis is de kwaliteit van de logistieke processen een van de punten die het meeste verschil hebben gemaakt tussen het succes of het falen van bedrijven, aangezien de uitgaven in de sector met 30% zijn gestegen. Wanneer men strategisch nadenkt en plant, is de logistiek in staat om voordelen te creëren ten opzichte van de concurrentie, waardoor het concurrentievermogen van de organisatie wordt vergroot. Wil je meer weten? Bekijk de voordelen die logistieke outsourcing voor jouw bedrijf kan opleveren:

Wat is logistiek uitbesteden en hoe wordt het toegepast?
Het uitbesteden van de logistiek betekent in principe het delegeren van de taken van het gebied aan een of meer partnerbedrijven. Dit omvat uiteraard de distributie van producten, maar kan ook het vervoer van onder andere grondstoffen, componenten en goederen omvatten.

Voor een succesvolle toepassing van outsourcing is het essentieel dat er een wederzijdse verbintenis is tussen de leverancier en de contractant. Meer dan een leverancier moet de logistieke dienstverlener een strategische zakenpartner zijn, die met zijn bedrijfsexpertise een bijdrage levert en de nodige middelen en technologie toevoegt. Bovendien moet zij zich sterk inzetten voor deadlines.

Aan de andere kant moet de aannemer zich ervan bewust zijn dat het niet zijn rol is om het werk uit te voeren, maar om de bevoegdheid te hebben om de dienstverlener te begeleiden, mits hij de nodige eisen stelt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Kostenreductie
Dit is waarschijnlijk de belangrijkste factor waarom veel bedrijven hun logistiek uitbesteden. Door het werk te delegeren aan een dienstverlener kunt je de logistieke kosten verlagen en in veel gevallen zelfs de vaste kosten vervangen door variabele kosten.

Jouw bedrijf geeft dus alleen geld uit als het verkoopt, wat uiterst positief is! Daarnaast is het vaak mogelijk om de omvang van de loonlijst te verkleinen.

Vereenvoudiging van processen
Het optimaliseren van logistieke processen, het besparen van tijd en geld, is fundamenteel voor elke organisatie. Door de prestaties uit te besteden, begint het bedrijf een vereenvoudigde controle van de kosten en het werk van deze activiteit.

Gebruik van vaardigheden
De dienstverleners hebben specifieke kennis op het gecontracteerde gebied. Jouw bedrijf kan hiervan gebruik maken om gebreken te corrigeren en verschillende punten te verbeteren. Daarnaast zijn de professionals op het gebied van logistiek specialisten op dit gebied, die op zoek zijn naar professionele training en bijscholing door middel van beurzen en evenementen.

Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening
Een van de grote voordelen van het uitbesteden van logistieke activiteiten is de mogelijkheid om zich te richten op jouw core business, dat wil zeggen de eindactiviteit van jouw bedrijf. Dit voordeel genereert een opwaartse spiraal, waardoor jouw organisatie meer tijd heeft om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die diensten en producten verbeteren.

Uiteindelijk wordt dit proces weerspiegeld in de toegenomen kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten, waardoor meer tevredenheid en loyaliteit wordt gegenereerd. 

 Bron: Krijgsman Public Warehousing