Transitievergoeding 2020: wat is er veranderd en hoe wordt die berekend?

admin

28 januari 2020

Wanneer je wordt ontslagen, heb je in veel gevallen recht op een financiële vergoeding. Dit wordt een transitievergoeding genoemd. De werkgever heeft in zo’n geval besloten dat het dienstverband beëindigd wordt. Dat geldt dan als voorwaarde. Wanneer je zelf ontslag neemt, heb je er namelijk geen recht op. Met de transitievergoeding kan een ontslagen medewerker makkelijker de overstap maken naar een nieuwe baan door het bijvoorbeeld te gebruiken voor scholing. Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de transitievergoeding. In deze blog lees je wat er veranderd is en hoe de vergoeding berekend wordt.

De nieuwe transitievergoeding

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe transitievergoeding? De eerste is dat de transitievergoeding gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband gelijk is aan 1/6e van het maandsalaris, voor elke 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst van kracht is. Dit komt neer op 1/3e van het maandsalaris per dienstjaar.

Het tweede belangrijke uitgangspunt is dat voor elk jaar dat het dienstverband langer duurt dan 10 jaar, de transitievergoeding 1/4e van het maandsalaris per 6 maanden is. Dit komt neer op een half maandsalaris per dienstjaar.

Het derde punt betreft een verandering die gevolgen heeft voor 50-plussers. Wanneer zij langer dan 10 jaar in dienst waren en bij ontslag 50 jaar of ouder, profiteerden zij voorheen namelijk van een verhoogde opbouw. Dit is nu niet meer het geval. Bij grote bedrijven met 25+ werknemers is er nog wel een extra vergoeding voor 50-plussers.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Nu vraag je je misschien af hoe zo’n transitievergoeding berekend wordt. Dat gaat voor elke ontslagen medewerker volgens dezelfde module. Ongeacht de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. De formule is als volgt: transitievergoeding = 1/3e van het bruto maandsalaris X aantal gewerkte dienstjaren.

De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt als volgt berekend: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3e van het bruto maandsalaris / 12).

Wil je meer weten over de nieuwe transitievergoeding, de veranderingen en de gevolgen? Lees hier alles over de transitievergoeding 2020.