Wanneer is een hoogwerker certificaat verplicht?

admin

20 maart 2023

Er wordt veel de vraag gesteld of werken met een hoogwerker certificaat verplicht is. Het antwoord op deze eenvoudige vraag is een ja het is verplicht maar niet per se. Het is namelijk zo dat niet iedereen zomaar op een hoogwerker aan het werk mag. Dat komt omdat werken op een hoogwerker risico’s met zich mee brengt. Eén van de risico’s van werken op een hoogwerker is dat je er vanaf kunt vallen. Er zijn gelukkig wel tegenwoordig verschillende maatregelen om risico’s met het werken op een hoogwerker te beperken. Hierbij is in het bezit zijn van een hoogwerker certificaat belangrijk. 

Een hoogwerker certificaat verplicht om te hebben?

Echter wordt er nergens in de Nederlandse wet vastgesteld dat een hoogwerker certificaat verplicht is om te hebben als je aan het werk wilt gaan met een hoogwerker. Maar het is wel zo dat de Nederlandse wet verplichtingen stelt aan veiligheid. Werkgevers zijn namelijk verplicht om goede zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast moet werknemers de kennis hebben om hun werk capabel en veilig te kunnen uitvoeren. Hoe is dit door bedrijven te bewijzen? Hoe kunnen werknemers aantonen dat ze over genoeg kennis beschikken op het gebied van risico’s en veiligheid en om goed met een hoogwerker te kunnen werken? Daarom bestaat er het hoogwerker certificaat. Bij The Knowledge kun je een heftruck opleiding volgen. 

Een hoogwerker certificaat is geen wettelijke verplichting

Zo’n certificaat is dus geen wettelijke verplicht, maar je kunt het als verplicht beschouwen. Aan de ene kant komt dat omdat de wet bepaalde verplichtingen heeft qua veiligheid en risico’s. Met een certificaat kun je aantonen dat je capabel en kennis genoeg hebt om veilig met een hoogwerker te kunnen werken en je bewust bent van de risico’s. Daarnaast hebben werkgevers de bevoegdheid om zo’n hoogwerker certificaat te verplichten. De meeste werknemers behalen dus gewoon een hoogwerker certificaat om een zo veilig mogelijk werkklimaat te creëren. Heb je dus interesse om met een hoogwerker te gaan werken dan moet je een hoogwerker certificaat behalen. Je kunt een eendaagse cursus doen waarbij je binnen een dag zo’n certificaat kan behalen.