Wat zijn mijn rechten bij een herstructurering?

admin

17 september 2021

De meeste mensen met een vaste baan werken voor een werkgever. Deze onderneming kan er gedurende de tijd dat je voor deze onderneming werkt kiezen om te gaan herstructureren. Dit kan zijn vanwege verschillende redenen. Zo kan het bijvoorbeeld komen doordat de organisatie niet meer over voldoende middel beschikt om te blijven bestaat. Het kan echter ook zo zijn dat de onderneming op zichzelf geen nut meer heeft om te blijven bestaan. De onderneming kan er in deze gevallen voor kiezen voor collectief ontslag of een overdracht van de onderneming, zo kun je als onderneming kiezen voor een fusie.

 

De rechten van een werknemer bij een herstructurering

Als een onderneming kiest voor collectief ontslag en minstens 20 werknemers heeft, heb je als werknemer het recht op een bijkomende vergoeding. Dit is op basis van de regeling van het collectieve ontslag bij een herstructurering. In het geval dat de onderneming waarvoor je werkt kiest om over te gaan op collectief ontslag zijn er voor een werkgever diverse maatregelen die moeten worden getroffen. Zo zul je als werkgever de raadplegingsprocedure moeten naleven. De werknemersvertegenwoordigers die in de ondernemingsraad zitten of de vakbondsvertegenwoordiging moet van te voren te weten krijgen dat er een collectief ontslag gaat plaatsvinden. Daarnaast is een onderneming verplicht om de ontslagen te verspreiden op een eerlijke manier. Dit houdt in dat er niet één categorie aan mensen mag worden ontslagen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontslaan van alleen maar jongeren of mensen richting de pensioenleeftijd.

 

Het overnemen van een afdeling of hele organisatie

Wanneer je werkgever ervoor kiest om te gaan fusioneren met een andere organisatie zal er een herstructurering plaatsvinden. Je hebt net zoals bij een collectief ontslag als werkgever de plicht om mensen binnen de onderneming te informeren. De onderneming die als overdrager dient is de nieuwe organisatie waarbij het personeel zal gaan werken. De nieuwe werkgever kan ervoor kiezen om de oude arbeidscontracten over te nemen. Wel heb je als werknemer het recht op bepaalde dingen bij een herstructurering. Zo kan de nieuwe werkgever je arbeidsvoorwaarden niet verminderen. Daarnaast zullen ook je loonvoorwaarden niet op een minder gunstige manier worden aangepast

 

Er zullen een aantal bepaalde toegekende rechten moeten worden gerespecteerd. Je wordt als werknemer beschermd door de CAO. Deze bevat je arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en de gebruiken van de onderneming. Zo zal de verloning, met onder andere voordelen in natura als bedrijfswagens en laptops moeten worden gehandhaafd. Daarnaast zal het nieuwe moederbedrijf ook niet zomaar je functie mogen verlagen. De functie en het urenrooster zullen bij je baan na de herstructurering hetzelfde moeten zijn. Hier heb jij als werknemer namelijk het recht op. Als je bij een andere werknemer gaat werken ben je in Nederland goed beschermd. Je hebt een hoop rechten die ervoor zorgen dat jij niet zomaar je baan kwijtraakt, of bepaalde voordelen verliest. Ook als je je baan verliest heb je nog de mogelijkheid om een deel van je salaris uitgekeerd te krijgen als je meer dan twee jaar voor de onderneming hebt gewerkt.